Logo Universiteit Utrecht

Plagiaatdetectie met Ouriginal

Privacy

In werk van studenten kunnen (privacy)gevoelige gegevens staan. Urkund / Ouriginal voldoet aan de eisen die de Universiteit Utrecht op het gebied van privacy en security stelt aan IT leveranciers. Dat betekent onder andere dat ingevoerde gegevens alleen worden gebruikt voor plagiaatdetectie (en dus niet voor andere doeleinden), en dat data binnen Europa wordt opgeslagen.

Als je vermoedt dat jouw opdracht of scriptie (privacy)gevoelige informatie bevat:

  • Overleg met je docent hoe je hiermee om moet gaan.
  • Dien je opdracht bij voorkeur via Blackboard of de Web inbox in, en niet via e-mail.
  • In de Web inbox kun je de ‘exemption status‘ van je document kunt aanpassen. Als je document ‘exempted‘ is wordt het wel als bron gebruikt (en is daarmee dus beschermd tegen toekomstige plagiaat), maar de inhoud ervan zal niet weergegeven worden.