Logo Universiteit Utrecht

Plagiaatdetectie met Ouriginal

Ouriginal of Urkund?

Urkund is in het proces om meerdere producten van hun onder een nieuwe naam te brengen namelijk Ouriginal. Urkund als naam zal dus in de loop van de tijd worden uitgefaseerd en vervangen worden door Ouriginal.

Hierdoor kunnen beide namen door elkaar worden gebruikt in de toekomst.

naar