Logo Universiteit Utrecht

Plagiaatdetectie met Ouriginal

Docenten: welke bronnen gebruikt Urkund / Ouriginal?

Urkund / Ouriginal gebruikt drie soorten bronnen:

  • Werk dat door studenten in Urkund / Ouriginal is ingediend.
    Documenten die in het verleden door studenten zijn ingediend in Ephorus en SafeAssign zijn in Urkund / Ouriginal geïmporteerd, en daarmee ook tegen plagiaat beschermd.
  • Door Urkund / Ouriginal aangekochte publicaties van de volgende wetenschappelijke uitgeverijen:
    IEEE, Wiley-Blackwell, Gale Cengage Learning, Taylor & Francis, Springer, BMJ Journals, Langenskiold, Brombergs, Leopard, Historiska media, Bookhouse publishing, BL info, 4mative, Kabusa, Kumlatofta, I.C. at Once, Forlag1, Bjornen, Remus, CaseWood en MBM.
  • Een zoekopdracht op het web.

Hoe komt het dat Urkund / Ouriginal een lager percentage detecteert dan SafeAssign?

Urkund / Ouriginal werkt anders dan SafeAssign. SafeAssign markeert bijvoorbeeld (soms) referenties als mogelijke plagiaat. Urkund / Ouriginal herkent referenties als zodanig en markeert ze daarom niet als plagiaat. Daarnaast zullen korte, veelvoorkomende zinsneden, niet snel door Urkund / Ouriginal als plagiaat worden gezien. Dat noemt Urkund / Ouriginal ‘valse positieven’. Vertoont het document echter een groot aantal kleine gelijkenissen met een bron, dan zal Urkund / Ouriginal het wél als mogelijke plagiaat zien.

Plagiaat wordt niet gevonden

Geen enkel plagiaatdetectiesysteem is waterdicht. In onafhankelijke vergelijkingen is Urkund / Ouriginal als beste plagiaatdetectiesysteem uit de bus gekomen, maar desondanks detecteert Urkund / Ouriginal in ongeveer driekwart van de gevallen plagiaat van het web. Plagiaat op basis van eerder ingeleverd werk moet wél altijd gevonden worden. Als je weet of vermoedt dat er in een document sprake is van plagiaat dat niet door Urkund / Ouriginal is gedetecteerd, neem dan contact op met de keyuser van je faculteit.

Overzicht facultaire keyusers

 

Vermeld in elk geval:

  • De url van het plagiaatrapport
  • De geplagieerde tekst(delen)
  • Een verwijzing naar de bron waaruit geplagieerd is

De casus zal dan worden onderzocht.